escort ataşehir antalya escort escort bayan escort antalya bursa escort antalya escort

Dil-Eğitim ve Kültür

Categories: Güney Osetya.

Ara 30, 2015 // By:admin // No Comment

Güney Osetya’nın resmi dili Osetçe ve Rusça’dır.Osetçe, İrani dil grubuna dahil bir dildir.Komşu Kafkas halklarıyla gerçekleşen ortak yaşam sonucu, Osetçe’de, bazı sözcük ve ses düzenlerinde Kafkas etkileri de görülür.Oset dilinin iki ana lehçesi vardır.

1. K’udar Lehçesi-Güney Osetya’da konuşulur.

2. İron ve Digor Lehçesi-Kuzey Osetya’da konuşulur.

Tual, Alagir, Çşan… gibi başka lehçeler de vardır fakat Iron Lehçesi en çok konuşulandır.

Digor lehçesi daha eskidir ve sadece Kuzey Osetya’nın kuzey ve batı kesimlerinde bir kaç yerde konuşulur. İki lehçe arasında hem fonetik, hem de morfolojik farklılıklar vardır.

1920 ve 1930’larda her ikisi de edebi dil olarak kullanılıyordu fakat daha sonra Digor lehçesi terk edildi.Bu gün Digor Lehçesi ile dergi ve kitap basımı yapılmaktadır.

Sovyet ihtilalinden önce Güney Osetya’da eğitim düzeyi düşüktü.İlkokul sayısı 38, öğrenci sayısı ise 1.800 idi.Orta ve yüksekokul yoktu.1981-1982 ders yılında ise genel eğitim kurumlarında 20.500 öğrenci, Tshinvali’de ve orta dereceli meslek okullarında 1.300 öğrenci eğitim alıyordu. Bu gün Tsihinvali de bir üniversite ile Güney Osetya Bilimsel Araştırma Enstitüsü bulunmaktadır.Ülke çapında bir çok ilk ve orta dereceli okul ardır.Halkın eğitim düzeyi oldukça ileridir.

Kosta Hetagurov Levanoviç(Hetegkatı Kosta)19. yy. sonunda Oset edebiyatının kurucusu olmuştur. Ulusal resim sanatının oluşturulmasında ressam M. S. Tuganov’un büyük hizmeti olmuştur.1950-1980 döneminde A.İ.Gassiyev, G. V. Doguzov, B. İ. Sanakoyev, D. G. Turmanov önemli ressamlardır.

Heykel dalında V. N. Kokoyev, V. D. Kelehsayev, A. V. Pliyev ünlü heykeltıraşlardır.

M. İ. Kokoyev büyük dekoratif sanatçısı ve T. A. Gagloyev, A. G. Zasseyev ise tiyatro dekoru sanatçısıdır.

Grafik sanatçıları A. D. Vaneyev, İ. V comparateur viagra en ligne. Ceyranaşvili, A. M. Sanjerovskaya,

Dekoratif uygulama sanatçıları H. L. Zaseyev, G. P. Mamitov sanat dünyasında isimlerini duyurmuşlardır.

Profesyonel tiyatro 1931 yılında Tsihinvali’de dram tiyatrosu esasına göre kurulmuştur. 1939’da tiyatroya Kosta Hetagurov’un adı verilmiştir. Burada onun “Dünya” adlı piyesi gösterilmiş (1939), “Fatima” adlı destanı sahnelenmiştir (1959). Güney Osetya tiyatro sahnesinde yerli yazarların olduğu gibi, Rus, Sovyet ve yabancı ülke drama yazarlarının eserleri de gösterilmiştir. Tiyatronun gelişmesinde, aktörlerden S. Catiyeva, Z. Çabiyeva,

V. Murguliya, G. Kabisov, V. Kairov ve diğerlerinin önemli hizmeti olmuştur.

1935 yılında tiyatroya Gürcü tiyatro topluluğu dahil edilmiştir. Tiyatronun Oset bölümünde G. Taugazov,

B. Sıhovrebov, N. Çabiyeva, L. Galavanova, R. Gassiyeva, A. Keldiyev, E. Gugkayeva, İ. Cigkayev, R. Dzagoyev, A. Tedeyev, M. Madzayev (baş rejisör) çalışmaktaydı.

Güney Osetya Medyası:

Güney Osetya’da biri Osetçe,ikisi Rusça olmak üzere 3 , bir de hem Osetçe hem Rusça yayın yapan bir yayın organı vardır.Bunlar:

1-Hurzanin / Zarya, Osetçe. Devlet tarafından 1924 den beri haftada 2 kez yayınlanıyor. Tirajı 900 dür.

2-Güney Osetya, Rusça. Devlet tarafından 1 Ocak 1993 den beri haftada 2 kez yayınlanıyor. Tirajı 1200 dür.

3-No Obezreniye, Rusça. 2001 den beri Sosyal Araştırma ve İnisiyatif Merkezi tarafından haftada bir yayınlanıyor.

Tirajı 99.

4-Vestnik Yujnıy Osetya, Rusça. 1991 yılından beri haftada 2 Kez Rusça ve Osetçe yayınlanıyor. Daha Çok Gürcü-

Oset ihtilafı, İnsan hakları ihlalerini konu alıyor.Genel Yayın Yönetmeni İnal Pliyev’dir.
Güney Osetya topraklarında eneolitik çağı eserleri ile Koban Uygarlığı’nın örnekleri (metal ürünleri, seramik vs.) ortaya çıkarılmıştır. Ortaçağ Gürcü ve Abhaz mimarisinin etkisi ve çağdaş yerli inşaat geleneklerinin de etkisi görülür. Armazi (864), Tigva (1152), İkorta (1172) tapınakları, Dzakina Köyü’ndeki saray (17. yy.) bunlara örnektir. Sovyet döneminde ana plana uygun olarak Tsihinvali şehri yeniden kuruldu.Yoğun bir şekilde endüstriyel ve sosyal tesisler ile konutlar inşa edildi

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.

bursa escort masöz bayan rus escort topkapı escort bursa escort beylikduzu escort