escort ataşehir antalya escort escort bayan escort antalya bursa escort antalya escort

Eğitim ve Bilim

Categories: Kuzey Osetya.

Ara 30, 2015 // By:admin // No Comment

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde K.L. Hetagurov Kuzey Osetya Devlet Üniversitesi, Kuzey Kafkas Devlet Teknoloji Üniversitesi, Dağlı Devlet Ziraat Üniversitesi, Kuzey Osetya Devlet Tıp Akademisi ve Pratik Psikoloji ve Sosyoloji Enstitüsü olmak üzere 5 devlet yüksek öğrenim kurumu, 15 orta ihtisas öğrenim kurumu, 16 ilk teknik mesleki okul, 12 çocuk yaratıcılık evi, 8 çocuk teknik istasyonu, 6 genç doğa bilginleri istasyonu ve 22 spor okulu bulunmaktadır.

 

Bundan başka son yıllarda piyasa ekonomisinin çeşitli yapılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere orta ve yüksek düzey uzmanlarını hazırlayan özel ücretli eğitim kurumları da açılmıştır.

 

Şu sırada Vladikafkas’ta jimnaz, lise, kolej, çok uzmanlıklı okul gibi yeni tip genel eğitim kurumları ortaya çıkmıştır. Oset ulusal okulunun kavramsal temelleri hazırlanıyor, eğitim programlarına Kuzey Osetya tarihi ve coğrafyası dersleri konuluyor, Oset dili ve edebiyatının öğrenilmesine, bazı derslerin Osetçe okutulmasına, ayrıca öğrencilere Oset halk gelenek ve adetlerinin tanıtılmasına daha fazla önem veriliyor.

 

Vladikafkas’ta Gürcü orta genel eğitim okulu, 9 okulda ise ulusal azınlıkların (Ermeni, Rum, Kabarday, Kumuk) dilleriyle ders veren ayrı sınıflar işlemektedir.

 

Kentte iki orta yatılı okul, üç yardımcı yatılı okul ve sağır ve dilsiz çocuklara mahsus yatılı okul işlemektedir.

 

Moskova, Sankt-Petersburg ve diğer şehirlerde bulunan yüksek öğrenim kurumları ve bilim merkezlerinin büyük pratik yardımları, nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesini, araştırıcıların çabalarının öncelikli önemi haiz bilimsel doğrultularda yoğunlaşmasını, temel ve uygulamalı çalışmaların uyumunun sağlanmasını olanaklı kılmıştır. Yüksek öğrenim kurumları, bilimsel araştırma enstitüleri, deneysel proje ve ihtisaslaşmış araştırma laboratuvar ve merkezlerinin gayretleri sayesinde yerli ve evrensel bilimin kazanımlarına dayanılarak demirdışı madenler ve katı alaşımlar metalürjisi, madencilik işlerinin makineleştirilmesi ve otomatikleştirilmesi, cumhuriyetin topraklarında maden cevherlerinin aranma ve çıkarılması, petrol, maden suları ve madendışı maddelerin yataklarının aranması, yerli hammaddeden inşaat malzemelerinin ve parçaların yapılması, elektronik malzemelerin üretilmesi, mısır, buğdayın seçilmiş çeşitleri, patates ve sınai bitkiler gibi çok önemli tarım ürünlerinin ıslahı ve yem bitkileri üretiminin makineleştirilmesinin bir sıra güncel problemi işlenmiştir.

 

1995 yılında kurulan Devlet Bilim Merkezi 1998’de Kuzey Osetya Bilim Merkezi’ne, 2000’de ise Rusya Bilimler Akıademisi Vladikafkas Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Bu merkeze İskit-Alan Araştırmaları Oset Ulusal Vakfı (V.İ. Abayev Vakfı), Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü, Tıp ve Bioloji Problemleri Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Uygarlık Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akıademisi’nin bilimsel-yöntemsel yönetimi altında çalışan Uygulamalı Matematik ve Enformatik Enstitüsü ve Jeofizik Deneysel Diagnostik Merkezi dahil edildi. Diğer bilim kuruluşları arasında Kuzey Osetya Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elektronik Malzemeler Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kafkas Dağ ve Dağ Etekleri Ziraatı Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Nişasta Ürünleri Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün Kuzey Kafkasya Şubesi vs. sayılabilir.

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.

bursa escort masöz bayan rus escort topkapı escort bursa escort beylikduzu escort