• Tarım

  Tarım

  Aralık 30, 2015 No Comment

  Ekincilik alanında buğday, arpa, mısır gibi tahıllar, patates, sebzeler, ayçiçeği ve sınai bitkilerin yetiştirilmesi hakimdir. Meyvacılık da gelişmiştir. Hayvancılıkta öncelik süt ve et sığırlarının yetiştirilmesine verilmektedir. Gıda ve işleme endüstrisinde önemli bir potansiyel yaratılmıştır. Cumhuriyette balık üreticiliği de gelişmeye başlamıştır viagra pharmacie andorre.   2004’de tarımsal üretim hacmi 8,1 milyar rubleyi (%115) bulmuştur.   Tarım […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Sanayi

  Aralık 30, 2015 No Comment

  Bugün Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde sanayi işletmeleri ve kuruluşları ekonominin gerçek sektörünün önemli kısmını oluşturmaktadır.   Cumhuriyette çok madenli çevherler çıkarımını, kurşun, çinko, volfram ve metalik molibden, hadde bakırı, kati alaşımlar, inşaat malzemeleri, cam ürünler, motorlu taşıt ve traktör elektrik teçhizatı, elektrik kontaktörler, mobilya, oluklu karton dara ürünleri, tül perde ve çorap mamulleri üretimini, demiryolu taşıtları […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Sağlık

  Aralık 30, 2015 No Comment

  En önemli sağlık kuruluşları belirli dallarda uzmanlaşmış 18 şubesi bulunan Cumhuriyet Klinik Hastanesi, Cumhuriyet Çocuk Klinik Hastanesi ve İlkyardım Klinik Hastanesi’dir. İlçelerarası travmatoloji ve nevroloji bölümleri işlemektedir. Ayrıca endokrinoloji, , onkoloji, deri ve zührevi hastalıkları, narkoloji ve psikiyatri olmak üzere 6 uzmanlaşmış dispanser vardır.   Aile Planlaması ve Reprodüksiyon Merkezi, Koruyucu Tıp Merkezi, AİDS’in Profilaksi […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Oset Dili

  Aralık 30, 2015 No Comment

  DİL   Osetler İran dil grupuna giren bir dil konuşurlar ancak komşu Kafkas halklarıyla gerçekleşen ortak yaşam sonucu, Osetçe’de, bazı sözcük ve ses düzenlerinde Kafkas etkileri ortaya çıkmıştır. Oset lisanı, iki ana lehçeye ayrılır:  1. Kudar lehçesi(Güney Osetya’da konuşulur); 2. Iron ve Digor lehçesi (Kuzey Osetya’da konuşulur). Tualian, Alagirian, Ksanian… gibi başka lehçeler de vardır […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Kültür – Sanat – Edebiyat

  Aralık 30, 2015 No Comment

  EĞİTİM KÜLTÜR  EDEBİYAT VE SANAT   Oset dilinde ilk eser olarak 10. yy.da Yunan karakterleri ile yazılmış alan zelençuk kitabesi kabul edilir. Alan/Oset dilinin Yunan alfabesi ile yazılmasının bundan sonra devam etmediği kabul edilir, zira bundan sonra hiç bir örnek bulunabilmiş değildir. Oset dilinde yazı teşebbüsleri 18.ve 19.yy.da Rus ve Gürcü misyonerleri tarafından yapılmıştır. 19. […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Kuzey Osetya : Dün,Bugün,Yarın

  Aralık 30, 2015 No Comment

  Rusya Federasyonu’nun Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti yaklaşık 8 bin kilometre kareyi eden bir sahayı kaplamaktadır.   Kuzey Osetya 1784 tarihinde gönüllü olarak Rusya İmparatorluğu’na girmiştir. Ekim 1917 devriminden sonra birkaç kez statüsünü değiştirmiştir. Kasım 1920’de Dağlılar Cumhuriyeti’ne dahil olan Kuzey Osetya temmuz 1924’te özerk bölge, aralık 1936’da özerk sovyet sosyalist cumhuriyeti statüsüne […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Ekonomi

  Aralık 30, 2015 No Comment

  2000-2005 yılları arasında Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde sosyal alanda gözle görülür olumlu değişimler meydana geldi, ekonomik büyüme hızlandı. Bu dönemde gayrisafi bölgesel ürün 2,7 kattan daha fazla arttı, yıllık ortalama büyüme hızı ise karşılaştırılabilir fiyatlarla %107,3’e vardı; bu da 2010’a doğru bu rakamın iki katına çıkabileceğini göstermektedir.   Kişi başına ihtiyaçların bütçeden sağlanmış olmasının oranı cumhuriyetin […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Eğitim ve Bilim

  Aralık 30, 2015 No Comment

  Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde K.L. Hetagurov Kuzey Osetya Devlet Üniversitesi, Kuzey Kafkas Devlet Teknoloji Üniversitesi, Dağlı Devlet Ziraat Üniversitesi, Kuzey Osetya Devlet Tıp Akademisi ve Pratik Psikoloji ve Sosyoloji Enstitüsü olmak üzere 5 devlet yüksek öğrenim kurumu, 15 orta ihtisas öğrenim kurumu, 16 ilk teknik mesleki okul, 12 çocuk yaratıcılık evi, 8 çocuk teknik istasyonu, 6 […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Demografik Yapı

  Aralık 30, 2015 No Comment

  NÜFUS   Yüzölçümü açısından Rusya Federasyonu’nun en küçük cumhuriyetlerinden biri olan Kuzey Osetya-Alanya en yoğun nüfusa sahiptir. Nüfus sayımının ön verilerine göre, cumhuriyette703 bin kişi yaşamaktadır.   Başlıca yerleşim bölgelerinde nüfus kesafeti 1 km kare üzerine 140 kişiye varmaktadır. Çalışabilir nüfusun sayısı 362,9 bin kişi veya cumhuriyetin nüfusunun %54,7’sidir. Şehirler Vladikafkas, Alagir, Ardon, Beslan, Digora […]

  Posted in: Kuzey Osetya

 • Coğrafi Konum ve İklim

  Aralık 30, 2015 No Comment

  Kuzey Osetya-Alanya’nın Kuzey ve Güneyi arasındaki maksimum mesafe 130 kilometre; doğusu ile batısı arasındaki maksimum mesafe ise 120 kilometredir. Kuzey Osetya-Alanya’nın güneyi tamamen dağlık olup, dağlar yüzölçümünün tahminen % 35-40’ını kaplamaktadır. % 20 si ormanlık, geriye kalan % 40-45”i ise tarıma elverişli arazidir. Kuzey Osetya-Alanya’nın dağlarını iki bölümde inceleyebiliriz: 1- En güneyde ve en yüksek […]

  Posted in: Kuzey Osetya