Sanayi

Categories: Kuzey Osetya.

Ara 30, 2015 // By:admin // No Comment

Bugün Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde sanayi işletmeleri ve kuruluşları ekonominin gerçek sektörünün önemli kısmını oluşturmaktadır.

 

Cumhuriyette çok madenli çevherler çıkarımını, kurşun, çinko, volfram ve metalik molibden, hadde bakırı, kati alaşımlar, inşaat malzemeleri, cam ürünler, motorlu taşıt ve traktör elektrik teçhizatı, elektrik kontaktörler, mobilya, oluklu karton dara ürünleri, tül perde ve çorap mamulleri üretimini, demiryolu taşıtları tamiratını vs. yapan sınai işletmeler mevcuttur.

 

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde fiilen işleyen 13,1 binden fazla küçük girişim ünitesinde yaklaşık 33,5 bin kişi istihdam edilmektedir.

 

Sınai üretim bünyesinde demirdışı metaller, makine yapımı ve madenlerin işlenmesi sanayi dalları en önemli yer tutmaktadır.

 

Cumhuriyetimizde Rusya’nın elektronik kompleksi için mal üreten 12 sanayi işletmesi ve Elektronik Malzemeler Araştırma Enstitüsü vardır prescrire viagra.

 

Bu işletmelerin başlıca mamulatı elektron, radyo- ve elektroteknik sanayii için elyaf optiği ürünleri, mikrokanal levhaları, elektronik-optik değiştirgeçler, fotoelektronik çoğaltıcılar, gece görebilme aletleri, üstün saf madenler, alaşımlar, mıknatıslar, sabit ve mütehavvil rezistörler, gaz deşarj ve elektron lambaları, çeşitli polimer malzemelerinden ibarettir.

 

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nin sosyo-ekonomik gelişiminin genel göstergeleri sınai üretimin istikrara kavuşmasını yansıtmaktadır. İmalat işkollarında üretim hacminin artışı gözlemlenmektedir.

 

Mevcut kaynakları kilit doğrultularda yoğunlaştırıp işletmelerin çalışmasının istikrara kavuşması için gerekli şartların hazırlanmasına yol açan devletin destekleyici tedbirleri cumhuriyetin sanayiindeki durumu olumlu yönde etkilemektedir.

 

Sınai gelişmenin bir başka öncelikli doğrultusunu üretimin etkinliğinin ve çıkarılan ürünlerin rekabet gücünün artırılması teşkil etmektedir, bu da ancak ana fonların hızlı yenileştirilmesi ve üretim kapasitelerinin yüklenmişliğinin artırılması halinde olanaklıdır.

 

Sınai işletmelerin yeniden düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması işinde çağdaş pazarlamanın uygulanması, üretim düzeninin yetkinleştirilmesi, şirketleşme, yeni yönetim yapılarına geçilmesi, lizing sisteminin acilen benimsenmesi vs. ana doğrultular olarak belirlenmiştir.

 

Metalürjik endüstride çalışmaları iyileştirmek amacıyla en eski işletmelerden biri olan “Elektroçink” fabrikasının büyük “Ural Madencilik-Metalurji Ltd. Şirketi” holdingine girmesi üretimin geliştirilmesine ve finans durumuna olumlu etki yapmıştır. Bu arada çevrenin korunması ve sağlıklı bir hale getirilmesine de olağanüstü önem verilmektedir. Şu sıralarda fabrikanın gelişimini sağlayacak kapsamlı bir üretim ve sosyal programı işlemektedir.

 

“Elektroçink” fabrikasında kadmiyumun üretimi tamamen yenilenmiş ve yeni ürün çeşidi olan çinko-alüminyum alaşımlarının yapımına başlanmıştır. Ayrıca fabrikada kurşun üretiminin yatkın tozları kullanılan indiyum çıkarımına da yeniden başlanmıştır.

 

“Elektroçink”, UMMŞ holdingine mensup işletmelerin en iyisi görülerek “Üretim Lideri” unvanını almıştır. 2006’da UMMŞ holdingine yine cumhuriyetteki işletmelerden biri olan “Kristal” farikası da girmiştir. Bu fabrika eskiden hadde bakırını, bakır-nikel alaşımını vs. üretmekteydi. Halen UMMŞ ve “Kristal” yönetimleri tarafından üretim birimlerinin yüklenmesine ve iş yerleri sayısının artırılmasına yönelik somut tedbirler hazırlanmıştır.

 

Aynı yolu seçen “Raduga” fabrikası da “LEMZ-Radar” bilim-üretim konsorsiyumuna girmiştir. Fabrikada çıkarılan ürünlerin hacminin iki katına çıkarılması öngörülürken işyerleri sayısı da artmıştır.

 

“Gazmaş Holding”in bir parçası olan “Vladikafkas-Gazoapparat” fabrikası da yeni makine ve teknik araçlarla donatılmasını ve mevcut üretimin geliştirilmesini amaçlayan kapsamlı bir programın hazırlanmasına başlamış bulunmaktadır. Sözkonusu planın gerçekleştirilmesi için holding fabrikaya 150 milyon rubleyi ayırmaktadır.

 

Rusya pazarında istikrarlı konumu elde eden işletmeler arasında “Vladikafkas-Gazoapparat” (gaz ve elektrik mutfak ocakları), İraf Dikiş Fabrikası (meslek giysisi), “Elektroçink” (vasıflı kurşun, çinko, çinko-alüminyum alaşımları, indiyum, sülfürik asit), “Kristal” (hadde bakırı), “Mozdokskiye Uzorı” (kaliteli tül ve perde bezi), Mozdok Dikiş Fabrikası (askeri uniforma), “Raduga” (Rusya Federasyonu sertifikasını alan tıbbi araçlar), “İristonsteklo” (kaliteli cam dara) sayılabilir.

 

Ayrıca büyük rağbet gören değişik türde ve büyüklükte mıknatısları çıkaran “Magnit”, yüksek kaliteli mikrokanallı levhaları üreten “Baspik”, üstün vasıflı ince polimer tabakaları yapımında ihtisaslaşan “Keton” gibi işletmeler de anılmaya değerdir.

 

Kuzey Osetya Moskova şehri, Moskova eyaleti ve RF Güney Federal Bölgesi’ni oluşturan cumhuriyet ve eyaletler başta olmak üzere Rusya Federasyonu’nun çeşitli kısımlarıyla temaslar kurmaya yönelik çalışmalara öncülük etmektedir. Kuzey kafkasya’nın bütün eyalet ve cumhuriyetlerle ilişkiler yeniden kurulmuştur.

 

Cumhuriyette küçük ölçekli girişimciliğin geliştirilmesine yönelik önemli tedbirler alınmaktadır.

 

Sanayiye sermaye yatırma süreçleri oldukça aktif biçimde gelişmektedir. Mesela, şimdiye kadar “Elektroçink” fabrikasının rekonstrüksiyonu ve yeni teknik araçlarla donatılması için UMMŞ tarafından 1 milyar rubleden fazla, Vladikafkas Vagon Tamir Fabrikası’nın rekonstrüksiyonu için Rusya Demiryolları tarafından 1,3 milyar ruble, “Gran” işletmesinin rekonstrüksiyonu ve yeni teknik araçlarla donatılması için “Rosprom” tarafından 23 milyon ruble yatırılmıştır.

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.

istanbul escort